Uitvaartvereniging

De Uitvaartvereniging was opgericht als Begrafenisvereniging op 6 april 1900.

Het doel was om de toen nog bestaande Noaberhulp meer structuur te geven. Na 120 jaar te hebben bestaan is de vereniging per 1 mei 2020 overgedragen aan Uitvaartverzekering Twenthe in Enschede. Zie ook www.twenthe.nl

Dit hebben we gedaan in samenspraak met onze leden en in de laatste ledenvergadering hebben de leden daar akkoord voor gegeven. De reden hiervoor was dat het ledenaantal aanzienlijk terug liep en dat we daardoor op termijn niet genoeg leden zouden hebben.

De jeugd liet het afweten omdat ze, als ze buiten ons verenigingsgebied gaan wonen, geen lid blijven van onze vereniging. Ook de regelgeving voor het uitvaartgebeuren wordt steeds verder aangescherpt. We hadden nog een financieel sterke vereniging en we hebben een goede financiële deal voor onze leden kunnen afsluiten.

Onze voorganger, de heer Jan van Houten ( 0596-571817 of 06-28335331) uit Appingedam blijft direct na het overlijden de organisatie van de begrafenis of de crematie verzorgen. Lees meer op www.vanhoutenuitvaart.nl

Het laatste bestuur bestond uit de volgende mensen Eddie de Laat, Janny Westerdijk, Marion Eendhuizen, Alje Kasemier en Tjark Hulst

Penningmeester: M. Eendhuizen, Dijkumerweg 9 9923 TC Garsthuizen
Telefoon: 0595 – 464227
E-mail: uitvaartgarstenstartenhuizen@gmail.com