Roegkòp

De Roegkòp is de dorpskrant voor Startenhuizen en Garsthuizen, waarin u alles kunt lezen over de actualiteiten in beide dorpen.

De Roegkòp verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december. Er wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te vullen met leuke en gezellige verhalen van alles wat er in en om onze dorpen gebeurt is en gaat gebeuren. Iedereen mag kopij, voor de 6e van de verschijningsmaand, aanleveren bij voorkeur via roegkop@garsthuizen.info

Per jaar kost een abonnement 10 euro.

Om de krant helemaal te kunnen financieren kan er tegen betaling een advertentie geplaatst worden:
A4 formaat in kleur, 4 maal per jaar : 70,- (achterpagina 80,- jaar, deze is al bezet)
A5 formaat in kleur, 4 maal per jaar: 50,-

IBAN van de Roegkòp: NL 85 RABO 0320 8048 79